Barley_field
Hrana,
posao za bolji svet
Soybean grains
Corn field

Pretraga

Semena

Najprinosnije iz Francuske već 15 godina

Champs à renseigner
Texte

 

Najprinosnije sorte i hibridi stižu pravo iz Francuske, već 15 godina u Srbiji! 

Obezbedite za vaše gazdinstvo semena najvažnijih ratarskih kultura i to seme pšenice, ječma, soje, kukuruza, suncokreta i sirka belog zrna. 

**Dva useva godišnje na jednoj njivi - moguće je ukoliko nakon žetve ječma odlučite da posejete postrni usev kratke vegetacije od 100 dana poput naše soje Lissabon, sunocokreta Nicolleta i Vollcano ili sirka Lid Sinai. 

 

Image lien
Psenica
Image lien 2
Barley field
Image lien 3
Soybean field
Image lien
MAS Seeds
Image lien 2
Lid Sinai
Image lien 3
Axereal sunflower

Tehnologija uzgoja

Image lien
Euclide