Contact

Pretraga

Pravno obaveštenje

Urednik

Champs à renseigner
Texte

Kompanija: Axereal Serbia doo 
Adresa: Kotorska 64, 21000 Novi Sad, Srbija 
Broj telefona: +381 21 533 105 
Matični broj: 08815224 
Direktor publikacija: Frédéric MOULIN 

Vlasnik

Champs à renseigner
Texte

Kompanija: Platform.sh 
Adresa: 131 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris, France 
Broj telefona: +33 (0) 1 40 09 30 00 
https://platform.sh/ 

Dizajn i razvoj

Champs à renseigner
Texte

Koriolis 
8, rue des Dunes 
75019 PARIS 
https://www.koriolis.fr 

Pravno obaveštenje

Champs à renseigner
Texte

Sajtom www.axereal.rs se upravlja od strane Axereal Serbia (Axereal). Počevši sa korišćenjem ovog sajta korisnik prihvata sledeće uslove korišćenja. 

Svaka informacija, dokumenat ili drugi pisani materijal su objavljeni za opšte svrhe informisanja. Axereal ima sva autorska prava u vezi sa sadržajem ovog sajta ili nekog njegovog dela (uključujući, ali ne ograničavajući se samo na: fotografije, strukturu sajta i pisani materijal). Axereal logo, trgovačko ime, sve marke proizvoda koji se pojavljuju na sajtu su isključivo intelektualna svojina Axereal-a, treća strana može koristiti samo onaj deo za koji ima prethodnu pismenu saglasnost Axereal-a. 

Zabranjeno je koristiti, modifikovati, čuvati, ili kreirati bilo koju vrstu prava ili naslova o sadržaju, ili bilo kom njegovom delu, fotografijama, tekstovima, robnim markama ili brendovima ili koristiti ih na bilo koji drugi način bez prethodne pismene saglasnosti Axereal-a. 

Informacije na sajtu se neće smatrati kao profesionalni saveti. Axereal neće biti odgovoran za štete nastale iz poslovnih odluka koje su donete na osnovu informacija koje se pojavljuju na sajtu. U najvećoj meri, dozvoljenoj važećim zakonom, Axereal isključuje sve obaveze za stalni ili nesmetan pristup ovom sajtu. Axereal izričito isključuje svaku odgovornost za bilo kakvu štetu i / ili gubitak koji proizilaze iz direktnog ili indirektnog korišćenje sajta, informacija, dokumenata ili drugih pisanih materijala dostupnih na sajtu, neprikladnih iskačućih statusa tokom korišćenja sajta, od nepravilnog rada, neispravnosti, mogućeg kvara ili dvosmislenosti. Axereal ne snosi odgovornost za sadržaj bilo koje druge web stranice do koje možete doći preko ovog sajta, putem linka ili na drugi način. Axereal može da izmeni, preradi sajt, ograniči ili ukine pristup sajtu u bilo koje vreme po sopstvenom nahođenju. Pitanja ili problemi vezani za korišćenje sajta koji nisu regulisani ovim putem se regulišu odgovarajućim zakonima Republike Srbije.