Barley_field
Hrana,
posao za bolji svet
Soybean grains
Corn field

Pretraga

Naši proizvodi

Seme pšenice, ječma i soje za vrhunske prinose

Champs à renseigner
Texte

Axereal  Serbia nudi svojim proizvođačima sertifikovano seme kontrolisanog porekla sledećih kultura: pšenice, ječma, pivarskog ječma, stočnog ječma, soje, suncokreta, kukuruza i uljane repice.

Semenska ponuda obuhvata sertifikovano seme visoko prinosnih sorti i hibrida temeljno odabranog sortimenta prilagodljivo za naše proizvodne uslove.

 

Image lien
Cellule wheat
Image lien 2
Barley field
Image lien 3
Soybean field

Mas Seeds - francuska genetika vrhunskih hibrida

Image lien 2
Mas seeds corn field
Champs à renseigner
Citation

Axereal Serbia je prvi uvoznik i distributer MAS Seeds hibrida kukuruza i suncokreta.

Hibridi suncokreta za naknadnu ili postrnu setvu

Champs à renseigner
Image standard
Sunflower field
Champs à renseigner
Image standard
Axereal sunflower
Champs à renseigner
Texte

Dva vrlo rana hibrida suncokreta dužine vegetacije do 100 dana omogućavaju postrnu setvu ili naknadnu setvu kao glavni usev.

RGT Nicolleta – vrlo rani klasičan konvencionalni hibrid dužine vegetacije 95 dana odličan za kasnije rokove setve sve do kraja juna meseca.

RGT Vollcano CLP – vrlo rani Clearfied® Plus suncokret dužine vegetacije do 100 dana odličan za kasnije rokove setve sa inovativnim rešenjem za suzbijanje korova.

Champs à renseigner

Ponuda inputa

Image lien
Growing corn field
Image lien 2
Growing field
Champs à renseigner
Texte

U ponudi imamo i inpute: mineralna đubriva (AN, KAN, UREA, MAP, NPK formulacije) kao i sredstva za zaštitu bilja.

Inputi su dostupni tokom cele godine našim kooperantima u Silosu Temerin. Za dodatne informacije kontaktirajte naše tehničko-komercijalne savetnike.