Pretraga

Tags
Serbia

Srbija

Ugovaranje pivarskog ječma za novu kampanju

Image
Pivarski
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Texte

 

Organizacija proizvodnje pivarskog ječma za potrebe naših sladara u Hrvatskoj i Mađarskoj je pokazatelj uspešnog modela poslovanja u korist zadovoljstva naših proizvođača. Uslovi ugovaranja proizvodnje za pivarski ječam poznati su prilikom sklapanja ugovora. Na temelju koperantskog ugovora, svojim koperantima osiguravamo kvalitetno seme, sredstva za zaštitu bilja, đubrivo i savetodavnu podršku. Naš tim stručnih inženjera poljoprivrede prati useve tokom vegetacije i daje proizvođačima stručne savete i uputstva od setve do žetve ječma. Naš cilj je produžiti dobru tradiciju i stvoriti još jaču partnersku vezu, na zadovoljstvo svih uključenih strana.

Donosimo nekoliko praktičnih saveta, a ukoliko se dvoumite, slobodno kontaktirajte naše komercijalne predstavnike.

Odabir parcele i setva

Champs à renseigner
Image standard
Pivarski 4
Champs à renseigner
Texte

 

Pivarski ječam nije zahtevan prema tipu zemljišta, što smo utvrdili u praksi i iskustvu od 10 godina koje je pokazalo da pivarac vrlo dobro uspeva i na zemljištima nešto niže kvalitetne klase.

U ponudi imamo dve sorte pivarskog ječma Prestige i Laureate, u pitanju su dvoredi fakultativni ječmovi kojima je optimalno vreme setve kraj oktobra – sredina novembra. Iskustvo iz prakse od 10 godina nam je potvrdilo da nije preporučljivo da se seje suviše rano (izbegavati početak oktobra). Pošto su u pitanju ječmovi koji se jako dobro bokore, setvena norma je 380,000-420,000 zrna/ha a kada to preračunamo u kilograme to bi bilo oko 170-190 kg/ha (potrebno je preračunati u zavisnosti od mase 1,000 zrna za svaku partiju posebno). Ukoliko se seje nakon optimalnog roka, potrebno je setvenu normu podići za 10-20% zavisno koliko se kasni.

Dorada semena se vrši u dva doradna centra u Vojvodini, a seme je pakovano u džambo džakove od  1,000 kg.

Radi lakše organizacije prevoza u žetvi i lakšeg pristupa parceli, poželjno je da parcela bude u jednom komadu od minimalno 10ha a poželjne su i veće parcele radi postizanja ujednačenijeg kvaliteta ječma.

Tehnologija đubrenja i mere zaštite od bolesti i korova

Champs à renseigner
Texte

 

Pivarski ječam ne traži onu količinu azotnog mineralnog đubriva kao što traže neke druge ratarske kulture. Čak naprotiv, količine azotnog đubriva koje se primenjuju su dosta redukovane u pivarskom ječmu u odnosu na druge kulture. Za više informacija oko prihrane najbolje da se posavetujete sa našim stručnim savetnikom gde ćete dobiti pravi savet, a svakako se preporučuje da se na kraju zime uradi N-min analiza (analiza zemljišta na sadržaj lakopristupačnog azota).

Prihranu savetujemo da obavite sa mineralnim đubrivima gde je azot u lakopristupačnoj formi za biljku (AN, KAN, SAN).

Sporodelujuća azotna đubriva (UREA) nepovoljno deluju na sadržaj proteina u zrnu koji je primaran parametar u celom ciklusu proizvodnje.

Radi postizanja maksimalnih rezultata potrebno je uraditi fungicidne tretmane- uz konsultaciju sa našim stručnjakom koje aktivne materije treba da se koriste.

Usev je potrebno držati čistim bez prisustva korova i drugih biljnih vrsta.

 

Žetva, transport i prijem robe na silos

Champs à renseigner
Texte

 

Nekoliko dana pre žetve potrebno je da se dogovorite sa komercijalnim predstavnikom radi što bolje organizacije transporta i prijema u silos. Takođe od komercijaliste treba da dobijete uslove prijema u pogledu vlage i samog kvaliteta ječma. Kvalitet se određuje na osnovu analize uzorka prema sledećim parametrima koji su neophodni za pivarski ječam: sadržaj proteina, kalibracija zrna, vlaga i dr. Ovo je jedna standardna procedura sa kojom je proizvođač upoznat tokom sklapanja ugovora.

Prijem robe u žetvi se vrši na nekoliko punktova u Vojvodini, a jedan od njih je naš silos u Temerinu. Uz dogovor sa komercijalistom, ječam se smešta u silos najbliži parceli koji je u zakupu od strane Axereal Serbia. Kada kamion dođe u silos sa ječmom, uzima se uzorak iz vozila i na licu mesta u laboratoriji se radi analiza kvaliteta od strane sertifikovane kontrolne kuće, a poljoprivredni proizvođač može da prisustvuje analizi na licu mesta.

 

Image standard
Silos Temerin
Texte

 

Ukoliko se dvoumite ili imate neko pitanje vezano za ugovaranje proizvodnje, budite slobodni da kontaktirate naše kolege iz komercijale:

 

Pročitaj više o sortama pivarskog ječma

Image lien
Prestige variety
Image lien 2
Laureate variety

Pogledaj prezentacijski video naše sladare Boortmalt

Champs à renseigner
Vidéo