Pretraga

Tags
Serbia

Srbija

Rezultati žetve soje 2021

Image
Avril-soja
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Texte

Da li tražite sorte soje za setvu 2022?

Na pravom ste mestu!


Poljoprivrednici širom Srbije seju sorte soje prve grupe zrenja, to je odgovarajuća grupa zrenja za uslove proizvodnje na ovom području, a naša ponuda obuhvata dve najtraženije soje.

 

ES PALLADOR – Kada želite da budete kralj soje

 

ES Pallador je soja koja je prisutna na našem tržištu već 5 godina, i za ovo kratko vreme je postala vrlo prepoznatljiva po svojoj kopljastoj formi lista, ali pre svega po visokom prinosu, jer dobar glas se daleko čuje!
Specifičnosti koje prate ovu sortu su izuzetno grananje u nešto ređim sklopovima - ona daje i po 3-4 grane koje su bogate mahunama. Ima nešto sitnije zrno (masa hiljadu zrna je oko 165gr) ali zato u jednoj mahuni vrlo često možete pronaći po 4 zrna. Sortna osobina koja će se uvek pojaviti je visoka pozicija prve mahuna na oko 18cm što olakšava žetvu. Sazrevanje možete očekivati oko 135-140 dana nakon nicanja. Da napomenemo da broj dana do sazrevanja najviše zavisi od sume temperatura.

 

Setvena norma je 450.000 zrna/ha, odnosno ako se seje na međuredni razmak od 50 cm onda razmak u redu treba da je  4,2-4,4 cm odnosno 3,2 cm kada se seje na 70 cm međurednog razmaka.
Image standard
Es-Pallador-soja
Citation

AVRIL – Nova soja prve grupe zrenja

Texte
Soja iz najtraženije grupe zrenja – srednje rana vegetacija odlikuje se visokim potencijalom za prinos. Avril ima ravnomerno sazrevanje i mahune tolerantne na pucanje. Glavna osobina sorte je da je niskog rasta jer ima kratak razmak između spratova. U nešto slabijim sklopovima ima odličnu mogućnost grananja sa mahunama na svakoj bočnoj grani.

 

Setvena norma je 450.000 zrna/ha odnosno ako se seje na međuredni razmak od 50 cm, onda razmak u redu treba da je 4,2 - 4,4 cm, odnosno 3,2 cm kada se seje na 70 cm međurednog razmaka.
Image standard
Avril-prinosi
Texte

N-MAX tehnologija tretman kvržičnim bakterijama

Soja kao leguminoza ima mogućnost vezivanja azota iz vazduha. To vezivanje se dešava uz pomoć kvržičnih bakterija. Kvržične bakterije moramo nanositi na seme kako bi se stvorila dovoljna populacija ovih bakterija u zemljištu nakon setve. Neophodno je pre setve uraditi inokulaciju semena svaki put kada soja dolazi u plodored.

 

Kada odaberete  N-MAX tehnologiju ovo je već sve urađeno za vas. To znači da kada džak soje dođe do vas, u našem doradnom centru  smo već uradili profesionalni tretman kvržičnim bakterijama. Visoko kvalitetne azotofiksirajuće bakterije uz nosač mogu preživeti na semenu i 120 dana pre setve.

 

Sada kada znate glavne karakteristike sorti ES Pallador i Avril i kada ste saznali za prednosti N-MAX tehnologije, sigurni smo da će ove sorte pronaći svoje mesto na vašim njivama naredne sezone.
Za još više detalja i informacija o Axereal sortimentu soje pogledajte NOVI katalog, ili pozovite našeg predstavnika prodaje za vaš region.