Second crops

Pretraga

Postrna setva

Tehnologija postrne soje i suncokreta

Champs à renseigner
Texte

Nakon žetve ječma koja u našim krajevima obično počinje oko sredine juna, pa do pripreme zemljišta za naredni usev ostaje nam oko 3 meseca, a za to vreme zemljište ostaje nepokriveno i najčešće obraslo korovima. Donosimo vam ukratko par saveta kako uspešno obaviti postrnu proizvodnju kada je u pitanju uzgoj soje i suncokreta. 

Postrna soja i suncokret koje imamo u našim ponudama su oko 100 dana vegetacije, naravno to najviše zavisi od sume temperatura. Lissabon sorta soje je kratke vegetacije namenjena postrnoj setvi. Sama genetika potiče od Austrijskog oplemenjivača, već geografski možete videti da je ova soja predviđena za severne krajeve gde je klima umerenija i ovakva sorta setvom u proleće, za kombajniranje dolazi u istom periodu kada i kod nas neke kasnije soje grupe zrenja 1. Iz tog razloga smo upravo uveli Lissabon u našu proizvodnju, gde ova sorta u našim klimatskim uslovima odlično uspeva u postrnoj setvi. 

Postrni suncokreti koje imamo u ponudi su Nicoletta i Vollcano CLP dva vrlo rana suncokreta dužine vegetacije oko 100 dana. 

Dalje u tekstu vam donosimo savete u vezi same proizvodnje.

Champs à renseigner
Image standard
Postrna-soja

1. Žetva preduseva - ječma ili pšenice

Champs à renseigner
Texte

Vrlo je važno ovu operaciju obaviti u pravo vreme, odnosno ukoliko planiramo da na dotičnu parcelu posejemo postrni usev onda se tom poslu treba posvetiti. Žetvu obaviti čim pre je moguće, odnosno čim usev bude u tehnološkoj zrelosti i ne čekati ni jedan dan zakašnjenja. To vam napominjemo jer je za setvu postrnog useva jako važan svaki dan vegetacije, i kroz godine smo ustanovili da na visinu prinosa postrne kulture direktno utiče kada je bio taj datum setve. 

Heder kombajna postaviti što niže kako ne bismo imali visoku slamu, a sečku kombajna podesiti tako da se slama što više usitni i rastrese po njivi. Ukoliko prikupljate slamu (balirate) i uklanjate sa njive to je potrebno uraditi što pre - po mogućnosti odmah iza žetve. 

Takođe obratiti pažnju da iza kombajna imate što minimalnijeg rastura ječma/pšenice jer će vam to sve biti samonici u postroj soji/suncokretu.

2. Priprema zemljišta i setva

Champs à renseigner
Texte

Nakon žetve preduseva, poželjno je uraditi jedno plitko tanjiranje teškim tanjiračama na dubinu 10-15cm. U postrnoj setvi od izuzetnog je značaja mogućnost navodnjavanja, možemo reći čak i vrlo ključno. Imamo pojedine godine gde su leta sa dovoljno padavina, i kada navodnjavanje čak i nije potrebno. 

Setvu obaviti po mogućnosti direktnim žitnim sejalicama koje imaju diskosne ulagače, i dodatne redove tanjirača ispred setvenih elemenata. Ove tanjirače ispred setvenih elemenata će izvršiti još jednu finiju pripremu zemljišta za setvu. Bitno je da budu diskosni ulagači za setvu kako ne bi seme ostajalo na površini zemljišta. Iza setvenih elemenata treba biti gumirani točak koji će dodatno zatvoriti setvene redove. 

Razmak između redova može biti 12,5-25cm, razmak od 50cm je takođe prihvatljiv, ali razmak od 70cm ne treba praktikovati jer je to previše široko, odnosno ove biljke soje su nešto manjeg habitusa i manje se granaju i one ne mogu zatvoriti međuredni razmak od 70cm, i onda ćete tu imati probijanje korova, isušivanje i gubitak vlage. 

Setvena norma koja treba da se postigne je 600,000 zrna/ ha sorte Lissabon. 

Za vreme postrne setve, zemlja je dosta topla, klijanje soje možete očekivati za svega 2-3 dana a već za par dana možete videti redove. Nakon setve obaviti jedno navodnjavanje kako bi postigli optimalan sklop.

 

3. Đubrenje postrne soje

Champs à renseigner
Texte

Bilo bi dobro ako možete da uradite analizu zemljišta nakon žetve ječma/pšenice i vidite koliko je ostalo azota u površinskom sloju zemljišta. Po potrebi uraditi jednu prihranu azotnim đubrivom koje ima azot u lakopristupačnoj formi sa količinom od 30kg čistog azota/ha.

Ukoliko primetite u vašem usevu soje (faza od par troliski i više) da biljke nemaju lepu zelenu boju nego više svetliju ka žutoj, onda je moguće da je došlo do azotne depresije odnosno da mikroorganizmi koriste pristupačan azot za razgradnju žetvenih ostataka/slame a soja nije u mogućnosti da koristi taj azot. U tom slučaju možete primeniti tu prihranu o kojoj smo pisali u pasusu iznad, po mogućstvu prihranu uraditi neposredno pre padavina.

Takođe za soju uvek dobro dođe i folijano đubrivo koje u sebi sadrži bor jer on pozitivno utiče na bolju oplodnju i zametanje mahuna. 

4. Mere nege i zaštite postrne soje

Champs à renseigner
Texte

Tehnologija zaštite od korova se umnogome razlikuje od tehnologije soje iz prolećne setve. Pratite vašu njivu, tretmane protiv korova obavljati samo ukoliko vaš stručnjak za zaštitu bilja proceni da je neophodan tretman nekim od sredstava, preporuka je da se koriste split aplikacije i po potrebi da se uradi samo jedna split aplikacija. U skladu sa strukom - obavezno uzeti u obzir vremenske prilike i ne vršiti tretmane na visokim temperaturama nego samo po savetima stručnjaka za zaštitu bilja. 

Tokom fenofaze intenzivnog cvetanja i zametanja mahuna, moguće je da se pojavi leptir pamukove sovice (Helicoverpa armigera) koja se hrani polenom cveta soje i polaže jaja na biljke. Ukoliko primetite intenzivno poleganje jaja ove sovice ili bilo koje druge, neophodno je primeniti hemijski tretman u skladu sa preporukom stručnjaka za zaštitu bilja. 

Međurednu kultivaciju mogu obaviti samo oni koji su posejali postrnu soju na 50cm.

 

5. Žetva postrne soje

Champs à renseigner
Texte

Postrna soja ulazi u tehnološku zrelost nekih 90-100 dana nakon nicanja, što u našim uslovima znači da setva sredinom juna dolazi za žetvu krajem septembra - odnosno skoro u isto vreme kada se kombajnira soja kasne grupe zrenja. U tom periodu svaki silos prima soju i nećete imati nikakvih poteškoća sa prijemom i prodajom vašeg roda soje. Iz prakse smo ustanovili da se prinos kreće negde oko 2,5 t/ha pa do pojedinaca koji su išli i do 3-3,5 t/ha. Na visinu prinosa direktno utiče vreme setve - što je setva ranije u junu to će prinos biti veći. 

 

 

Flajeri postrne soje i postrnog suncokreta

Image lien
Postrna-soja
Image lien 2
Axereal sunflower
Image lien 3
Sunflower field
Champs à renseigner
Texte

Za dodatne informacije u vezi same tehnologije postrne setve ili nabavke semena budite slobodni da nas kontaktirate: