Pretraga

Tags
Serbia

Srbija

Prednosti upotrebe deklarisanog semena

Image
Axereal seeds
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Texte

Izborom kvalitetnog semena postavljamo dobar temelj nove proizvodnje. Samo setvom kvalitetnog semena dobićemo ujednačeno nicanje zdravih i vitalnih biljaka. A šta podrazumevamo pod kvalitetnim semenom? To je pre svega deklarisano seme, proizvedno pod kontrolom od setve do prodaje, tačno utvrđenom procedurom, gde su poznati i potvrđeni svi parametri neophodni za uspešnu setvu. To je seme sa “pismenom potvrdom” o kvalitetu.

Kontrola proizvodnje semena od setve podrazumeva: kontrolu sortne čistoće, kontrolu karantinskih korova, kontrolu zdravstvenog stanja i opšteg stanja useva i sve ono što odstupa od zakonom propisanih parametara se odbija kao semenski usev. Kod deklarisanog semena poznati su svi parametri neophodni za izvođenje setve: čistoća semena, vlaga semena, energija klijanja, ukupna klijavost, težina 1000 semena, zdravstveno stanje. Uz sve nabrojano, deklarisano seme ne sadrži karantinske bolesti  i korove.

Ko radi doradu deklarisanog semena?

Doradu ovog tipa semena rade registrovani dorađivači. Njihova prednost je u tome što su im dostupna najkvalitetnija sredstva za tretiranje semena, koja samo oni mogu da nabave.

Aplikacija sredstava za tretman semena se radi u profesionalnim uređajima, tako da je obezbeđena ravnomerna raspodela aktivnih materija na svako seme, a time se sprečava prenos biljnih bolesti koje se prenose semenom.

Ko vrši kontrolu dorađenog semena?

Kontrolu dorađenog semena vrše ovlašćene nezavisne laboratorije i izdaju potvrdu o kvalitetu. Na osnovu ove potvrde se izdaje sertifikat, odnosno deklaracija, i tek tada se seme pušta u promet. Dakle, proces kontrole ovog tipa semena je zaista sveobuhvatan i detaljan.

Champs à renseigner
Texte

Zašto odabrati deklarisano seme?

Jedan od najopravdanijih razloga za upotrebu deklarisanog semena je veći prinos. Na primeru pšenice zabeležili smo da se setvom deklarisanog semena dobija 5-25% veći prinos u odnosu na setvu nedeklarisanog semena. Takođe, prednost je i u tome što se smanjuje rizik proizvodnje, preveniraju se mnoga potencijalno loša stanja useva. Zato se upotreba deklarisanog semena treba smatrati investicijom, a ne nepotrebnim troškom.

Gde pronaći deklarisana semena čuvene francuske genetike?

Poljoprivredna kuća Axereal Serbia čitav svoj sortiment kreira pažljivom selekcijom najboljih francuskih sorti pšenice. Sva semena se dorađuju u specijalizovanim doradnim centrima i tom prilikom se koriste najkvalitetnija sredstva za tretman semena dostupna na našem tržištu. Proizvođači prepoznaju očigledan kvalitet koji im se isporučuje, pa su tako površine pod Axereal-ovim sortama iz godine u godinu sve veće. Zbog toga ova kuća intenzivno radi na obogaćivanju sortimenta.
Pratimo trendove, inovacije u poljoprivredi, pa je tako i ove godine naš portfolio bogatiji za dve nove sorte pšenice - Rubisko i Frenetic. Rubisko je sorta koja će se lako prilagoditi svim proizvodnim uslovima, pa je preporučujemo i prozvođačima koji imaju zahtevnije parcele. Veoma je tolerantna na bolesti, a i hektolitar koji ide od 80 do 82 će vas na kraju veoma obradovati! Frenetic je srednje rana, veoma stabilna sorta koju karakteriše odličan odnos kvaliteta zrna i visine prinosa. Sadržaj proteina kreće se između 13 i 15%. Mi u Axerealu volimo da kažemo da je ovo frenetično dobra pšenica, njeni prinosi će vas iznenaditi. Naravno, ne treba zaboraviti ni na sorte koje su na našem tržištu prisutne već niz godina, kao što su Cellule, Basilio i Nogal. Sve su to stabilne i prinosne sorte koje vas neće izneveriti. U našoj ponudi su i semena ječma, među kojima se izdvaja šestoredni stočni Etincel ječam. A ugovaramo i proizvodnju pivarskog ječma, među kojima preporučujemo sortu Prestige.

Champs à renseigner
Image standard
Certified seeds