Field of soybean

Pretraga

Soje

Seme soje za izvanredne prinose

Champs à renseigner
Texte

 

Avril i ES Pallador sorte soje vrhunskog potencijala prinosa i do 6 t/ha, iz prve grupe zrenja.

ES Pallador je prepoznatljiva i po 4 zrna u mahuni, kopljastoj formi lista što joj daje dobru toleranciju na stresne uslove usled nedostatka padavina. Visoka pozicija prve mahune na 18cm olakšava žetvu. Odlično grananje sa velikim brojem mahuna na bočnim granama. Setvena norma 450,000 zrna/ha

Avril nova soja koja se takođe odlikuje vrhunskim potencijalom prinosa iz prve grupe zrenja. Odlikuje je niži rast zbog kratkog razmaka između internodija. Upravo zbog nižeg rasta, ova sorta nikad ne poleže. Odlične tolerancije na pucanje mahuna, iznenadiće vas visinom prinosa. Setvena norma 450,000 zrna/ha

Lissabon vrlo rana soja dužine vegetacije od 100 dana je namenjena za kasnije rokove setve ili za postrnu setvu. Sorta koja se odlikuje visokim prinosom, u postrnoj setvi donosi dodatni profit.

Champs à renseigner
Image standard
Soybean sowing

Sorte soje

Image lien
Avril variety
Image lien 2
ES Pallador variety
Image lien 3
Lissabon

Prinosi soje 2021.

Image lien
Rezultati soje 2021

Postrna setva – dupla žetva, dupli profit

Champs à renseigner
Texte

Poslednjih godina, postrna setva doživljava sve veću ekspanziju i sve je više proizvođača koji žele da uvećaju dobit na svojim njivama.

Kao postrni usev u ratarstvu se seju vrlo rane soje (000), vrlo rani suncokret i kukuruz za silažu a čak i vrlo rani kukuruz FAO 200 za klip ili zrno.

Donosimo par značajnih saveta kako uspešno obaviti setvu.