Growing field

Pretraga

Folijarna đubriva

Folijarna đubriva

Champs à renseigner
Texte

STARTER – tečna formulacija sa naglašenim fosforom sadrži još i azot i magnezijum je biostimulator za prihranu useva i aktivator zemljišta, poboljšava dostupnost minerala, pomaže pri ukorenjavanju useva i podstiče rast biljke. Namenjeno za folijarnu prihranu ozimih strnina, uljane repice, kukuruza i soje u dozi od 3L/ha.

PROLEO – tečno folijarno đubrivo sa naglašenim sadržajem bora i molibdena esencijalnih za biljke.

Poboljšava oplodnju. Poboljšava stvaranje i vitalnost kvržica - azotofiksatora.

PROLEO® poboljšava fiziološko stanje biljke, jačajući je protiv različitih stresnih uslova kao što su deficit u hranljivim materijama i nepovoljni klimatski uslovi. Poboljšava nakupljanje šećera. Poboljšava nakupljanje ulja kod uljanih kultura.

Folijarna prihrana  u dozi od 2,5 L/ha namenjena u usevu soje, šećerne repe,suncokreta i uljane repice.

Brošure

Image lien
Proleo for soybean
Image lien 2
Starter for wheat barley