Naš silos

Silos Temerin
Adresa:
Industrijska Zona bb, RS-21235 Temerin
Telefon:
+381 21 21 00 211
Fax:
+381 21 21 00 211

Aleksandra Lukić
Tehničko-komercijalni savetnik za silos Temerin

Mob:
+381 64 80 44 682

Jefto Mamula
Šef silosa

Mob:
+381 64 80 44 683