Satelitsko praćenje useva

Posle setve, tokom jeseni, svaka kultura izvlači iz zemljišta potrebne količine azota. Krajem zime, kada vegetacija kreće, određuje se sadržaj azota. U skladu sa količinom azota u zemljištu i očekivanom mineralizacijom, postoji mogućnost da se izračuna totalna količina azota koja je preporučena za dostizanje optimalnih prinosa.

Sky Fert tehnologija koju nudimo se sastoji od satelitskih snimaka biljaka kako bi se odredila zelena masa na kraju zime i Airbus sistema koji računa rezultate. Ova tehnologija pruža svakom farmeru mogućnost računanja totalne količine azota u cilju usklađivanja sa aktuelnom potrebom biljke i količine u zemljištu.