Pretraga

Serbia

Srbija

Ugovaranje pivarskog ječma za novu kampanju 2023/24

Image
Pivarski
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Texte

 

Organizacija proizvodnje pivarskog ječma za potrebe naših sladara u Hrvatskoj i Mađarskoj je pokazatelj uspešnog modela poslovanja u korist zadovoljstva naših proizvođača. Uslovi ugovaranja proizvodnje za pivarski ječam poznati su prilikom sklapanja ugovora. Na temelju koperantskog ugovora, svojim koperantima osiguravamo kvalitetno deklarisano seme, sredstva za zaštitu bilja, đubrivo i savetodavnu podršku. Naš tim stručnih inženjera poljoprivrede prati useve tokom vegetacije i daje proizvođačima stručne savete i uputstva od setve do žetve ječma. Naš cilj je produžiti dobru tradiciju i stvoriti još jaču partnersku vezu, na zadovoljstvo svih uključenih strana.

Donosimo nekoliko praktičnih saveta, a ukoliko se dvoumite, slobodno kontaktirajte naše komercijalne predstavnike.

 

Odabir parcele i setva

Champs à renseigner
Image standard
Pivarski 4
Champs à renseigner
Texte

 

Pivarski ječam nije zahtevan prema tipu zemljišta, što smo utvrdili u praksi i iskustvu od 10 godina koje je pokazalo da pivarac vrlo dobro uspeva i na zemljištima nešto niže kvalitetne klase.

Za setvu vam preproručujemo naš Laureate, u pitanju je dvoredi fakultativni ječam kome je optimalno vreme setve kraj oktobra – sredina novembra Iskustvo iz prakse od 10 godina nam je potvrdilo da nije preporučljivo da se seje suviše rano (izbegavati početak oktobra). Pošto su u pitanju ječmovi koji se jako dobro bokore, setvena norma je 380,000-420,000 klijavih zrna/ha a kada to preračunamo u kilograme to bi bilo oko 180-200 kg/ha (potrebno je preračunati u zavisnosti od mase 1,000 zrna za svaku partiju posebno). Ukoliko se seje nakon optimalnog roka, potrebno je setvenu normu podići za 10-20% zavisno koliko se kasni.

Dorada semena se vrši u dordnom centru u Bečeju, a seme je pakovano u džambo džakove od 1,000 kg a po porudžbini i u vreće od 25kg.

Od ove godine je svo seme ječma pored najkvalitetnije fungicidne zaštite dorađeno i sistemičnim insekticidom na bazi imidakloprida u cilju preventivne mere protiv insekata vektora virusa žute patuljavosti ječma i pšenice. Želimo da zaštitimo vaše useve na vreme!

Radi lakše organizacije prevoza u žetvi i lakšeg pristupa parceli, poželjno je da parcela bude u jednom komadu od minimalno 10ha a poželjne su i veće parcele radi postizanja ujednačenijeg kvaliteta ječma.

Tehnologija đubrenja i mere zaštite od bolesti i korova

Champs à renseigner
Texte

 

Pivarski ječam ne traži onu količinu azotnog mineralnog đubriva kao što traže neke druge ratarske kulture. Čak naprotiv, količine azotnog đubriva koje se primenjuju su dosta redukovane u pivarskom ječmu u odnosu na druge kulture. Za više informacija oko prihrane najbolje da se posavetujete sa našim stručnim savetnikom gde ćete dobiti pravi savet, a svakako se preporučuje da se na kraju zime uradi N-min analiza (analiza zemljišta na sadržaj lakopristupačnog azota).

Prihranu savetujemo da obavite sa mineralnim đubrivima gde je azot u lakopristupačnoj formi za biljku (AN, KAN).

Sporodelujuća azotna đubriva (UREA) nepovoljno deluju na sadržaj proteina u zrnu koji je primaran parametar u celom ciklusu proizvodnje. Protein na prijemu u toku žetve ne sme da prelazi 11,5 %. 

Primena fosfornih i kalijumovih đubriva se vrši na osnovu rezultata analize zemljišta. 

Opšta preporuka primene azotnog đubriva : 

- Primena u jesen predsetveno: 50 - 60 kg/ha čiste aktivne materije N (ali u zavisnosti od plodnosti zemljišta) 

- Prihrana krajem zime: minimalno 40kg N/ha a maksimalno 60kg N/ha (i to u zavisnosti od količine lakopristupačnog azota koja se određuje N-min metodom). 

Radi postizanja maksimalnih rezultata neophodno je uraditi preventivne fungicidne tretmane; uz konsultaciju sa našim stručnjakom koje aktivne materije treba da se koriste.

Usev je potrebno držati čistim bez prisustva korova i drugih biljnih vrsta.

 

Žetva, transport i prijem robe na silos

Champs à renseigner
Texte

 

Nekoliko dana pre žetve potrebno je da se dogovorite sa komercijalnim predstavnikom radi što bolje organizacije transporta i prijema u silos. Takođe od komercijaliste treba da dobijete uslove prijema u pogledu vlage i samog kvaliteta ječma. Kvalitet se određuje na osnovu analize uzorka prema sledećim parametrima koji su neophodni za pivarski ječam: sadržaj proteina, kalibracija zrna, sadržaj mikotoksina, vlaga u zrnu i dr. Ovo je jedna standardna procedura sa kojom je proizvođač upoznat tokom sklapanja ugovora.

Prijem robe u žetvi se vrši na nekoliko punktova u Vojvodini, a jedan od njih je naš silos u Temerinu. Uz dogovor sa komercijalistom, ječam se smešta u silos najbliži parceli koji je u zakupu od strane Axereal Serbia. Kada kamion dođe u silos sa ječmom, uzima se uzorak iz vozila i na licu mesta u laboratoriji se radi analiza kvaliteta od strane sertifikovane kontrolne kuće, a poljoprivredni proizvođač može da prisustvuje analizi na licu mesta.

 

Champs à renseigner
Texte

 

Ukoliko se dvoumite ili imate neko pitanje vezano za ugovaranje proizvodnje, budite slobodni da kontaktirate naše kolege iz komercijale:

 

Pročitaj više o sorti pivarskog ječma:

Image lien
Laureate variety

Pogledaj video o pivarskom ječmu Prestige

Champs à renseigner
Vidéo