Pretraga

Serbia

Srbija

Ugovaranje durum pšenice 2023

Image
Toscadou
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Champs à renseigner
Texte

 

Ozima durum pšenica 

 

Sve više se menjaju prehrambene navike stanovništva i primetna je potražnja za kvalitetnijim proizvodima od brašna. Durum testenina je predivna i ima lepu žutu boju bez dodataka jaja u smesu, a to upravo omogućuje naša sorta Toscadou koja ima visok nivo žutog pigmenta i staklavosti.
U narednom tekstu možete pročitati tehnologiju proizvodnje i na šta obratiti pažnju.

 

Obezbedite sebi premiju ugovaranjem durum pšenice Toscadou 

 

Toscadou je rana ozima durum pšenica i odlikuje se izuzetnom jačinom stabljike, vrlo je tolerantna na poleganje.
Novija oplemenjivanja i dolaskom novih sorti, radi se na povećanju tolerancije na značajna oboljenja, tako Toscadou ima dobru toleranciju na bolesti naročito na rđe. Međutim, preventivna zaštita klasa fungicidnim tretmanima je obavezna za uspešan rod i kvalitet. Agro-tehnološke operacije su naglašenije nego kod ozime pšenice iz razloga kako bi se obezbedio kvalitetan usev. Sorta Toscadou dobro podnosi zimske uslove, a čak i da su tokom setve bili nepovoljni vremenski uslovi, nakon nicanja i prezimljavanja, ova sorta će nastaviti da bokori na proleće i da se razvija. 

 

Izbor parcele i priprema zemljišta 

 

Potrebe prema tipu zemljišta su slične kao i kod obične ozime pšenice; odnosno durum voli zemljište bogato humusom, dubokog profila, i dobrog sadržaja vlage, bogato karbonatno zemljište, dobrog vodno-adsorpcionog kapaciteta. Pogodni su černozem, ritovi i aluvijalna zemljišta. Nepogodna su zemljišta plitkog obradivog sloja, ilovasta, kisela.
Po pitanju preduseva,  dobar predusev je svaki koji ranije napušta parcelu i ne isušuje preterano zemljište. Poželjne su leguminoze jer obogaćuju zemljište azotom. Dobri predusevi su leguminoze, uljana repica, krmno bilje, lan, mak, rani krompir, duvan. Umereno dobar predusev je suncokret i šećerna repa. Nepoželjni predusevi su pšenica, kukuruz i druge žitarice (zbog zajedničkih bolesti). 
Priprema zemljišta je ista kao i kod obične ozime pšenice, a najviše zavisi od vrste i datuma vršidbe preduseva; od dubine obrade zemljišta za predusev; od stanja zemljišta nakon žetve kao i od padavina. Ali u suštini preporuke za obradu su iste kao i kod ozime pšenice.
Setva 
Optimalno vreme za setvu je 10.-25. oktobra. Preporučena setvena norma je 450-500 klijavih zrna/m. Sorta Toscadou ima krupno seme, masa 1,000 zrna ide i do 50 grama, tako da bi neka okvirna setvena preporuka bila 260kg/ha. Svakako je potrebno preračunati nakon što dobijete seme i deklaraciju o kvalitetu. U slučaju da su nepovoljni uslovi za setvu, ili je u pitanju setva nakon optimalnog roka, preporučujemo da se podigne setvena norma za 15%. Da napomenemo da bokorenje duruma nije intenzivno. Preporučena dubina setve je 4 cm. 

 

Đubrenje i nega useva 

Đubrenje: Potrebe za hranivima su slične kao kod obične pšenice. Za 1t prinosa zrna i pripadajuće količine biljne mase kao i razvoj korena potrebno je po hektaru: 27 kg N , 11kg P2O5 , 18kg K2O , 6kg CaO , 2kg MgO, 6kg/ha. Fosfor i kalijum se unose na jesen u predsetvenoj obradi. Primena azota se deli u 3 količine, prva količina se unosi na jesen, druga količina se daje krajem zime, tj na početku vegetacije kroz prihranu, a preostala treća količina se unosi kada krene intenzivan porast. 
Zaštita: Ključni momenti zaštite su od bokorenja do početka cvetanja. Tada se rade preventivni tretmani protiv bolesti lista poput septorije, pepelnice i smeđe pegavosti. Na početku cvetanja jako je važno pravovremeno uraditi zaštitu klasa od fuzarijuma, ali naravno treba računati i na preventivnu zaštitu lisne mase od žute rđe. U ovom periodu može se računati na pojavu štetočina poput stenica, lisnih vaši i druge, te po potrebi može da se doda i insekticid u istom prohodu sa fungicidnom zaštitom. Da podvučemo neophodnost dva fungicidna tretmana : jedan u zaštiti lisne mase a drugi od fuzarijuma klasa.

 

Žetva 

Parametri kvaliteta samog zrna su definisani već sa 17-18% vlage u zrnu. Nakon ovog perioda može se početi žetva. Zrna su tvrda i prema tome treba podesiti kombajn u žetvi. Toscadou je rana pšenica, ona će vam sigurno doći za žetvu među prvima u odnosu na običnu pšenicu. Preporuka je da se prvo kombajnira durum i da ga ni u kom slučaju ne ostavljate poslednjeg na njivi i to prvenstveno zbog vremenskih uslova. Padavine u toku pune zrelosti mogu umanjiti kvalitet zrna. Svega 5-10mm kiše može značajno smanjiti kvalitet, naročito ako je pre kiše bilo par dana zahlađenja. Do pogoršanja kvaliteta dolazi zbog aktiviranja enzima alfa-amilaze u zrnu čime započinje proces klijanja i samim tim se smanjuje padajući broj po Hagbergu. 

 

Prijem u silos 

Pre početka žetve potrebno je da se dogovorite sa komercijalistom oko prijema na naš silos. Kada kamion doveze pšenicu, na ulazu se odmah uzima uzorak od strane angažovane sertifikovane laboratorije. Od parametara kvaliteta ispituje se: staklavost, vlaga, mikotoksini, primese. Poštovanjem gore pomenute tehnologije i prihvatanje saveta naše stručne službe, cilj je da se dobije pšenica prve klase što će uticati na vaše zadovoljstvo u pogledu visine premije kao i na naše jer ispunjavamo stroge zahteve inostranog kupca. 

 

Rezultati žetve 2023

 

Toscadou prinos