Pretraga

Serbia

Srbija

Deklaracije semena kukuruza i suncokreta 2023.

Image
MAS
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Texte

 

MAS Seeds seme kukuruza i suncokreta je proizvedeno, dorađeno i upakovano u Francuskoj. 

Kukuruz je pakovan u setvenim jedinicama od 50.000 zrna a suncokret od 150.000 zrna. 

 

Deklaracije za kukuruz:

 

MAS 34.B (FAO 350)

Champs à renseigner

MAS 333.T (FAO 380)

Champs à renseigner
Texte

MAS 371.D (FAO 400)

Champs à renseigner

MAS 440.D (FAO 430)

Champs à renseigner
Texte

   F0424L317913

 

MAS 48.L (FAO 450)

Champs à renseigner
Texte

   F0424L315782

   FO424L321416 (1.)

   FO424L321416 (2.)

   FO424L321416 (3.)

 

FREEMAN (FAO 490)

Champs à renseigner
Texte

MAS 56.A (FAO 560)

Champs à renseigner

MAS 582.D (FAO 550)

Champs à renseigner
Texte

MAS 59.K (FAO 600)

Champs à renseigner
Texte

PELOTA (FAO 530)

MAS 714.M (FAO 640)

Champs à renseigner
Texte
Champs à renseigner
Texte

 

 

Deklaracije za suncokret: 

 

 

MAS 98.K

Champs à renseigner

MAS 81.K

Champs à renseigner
Texte

MAS 85.SU (EXPRESS)

Champs à renseigner

MAS 83.SU (EXPRESS)

Champs à renseigner
Texte

MAS BLADE (CLEARFIELD)

Champs à renseigner
Texte

MAS 920.CP (CLEARFIELD PLUS)

Champs à renseigner
Texte

MAS 92.CP (CLEARFIELD PLUS )

Champs à renseigner
Texte

FO424L320370

 

 

 

MAS 89.HOCL Visoko oleinski (CLEARFIELD )

Champs à renseigner
Texte

RGT VOLLCANO

Champs à renseigner