Pretraga

Serbia

Srbija

Deklaracije o kvalitetu semena

Image
MAS
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Texte

Deklaracije o kvalitetu semena možete pročitati dole klikom na željeni hibrid i odabirom partije. 

Seme je dorađeno i pakovano u Francuskoj godine 2022.

Setvena jedinica kukuruza je 50,000 zrna, osim kod dva hibrida MAS 56.A i MAS 714.M koji su dostupni i u malim vrećama od 25,000 zrna. 

Seme suncokreta je pakovano u setvene jedinice 150,000 zrna. 

Za sva dodatna pitanja ili nekih nejasnoća, budite slobodni da nas kontaktirate, tu smo za Vas. 

MAS 34.B

Image lien
mas kukuruz

MAS 371.D

Image lien
mas kukuruz

MAS 48.L

Image lien
mas kukuruz
Image lien 2
mas kukuruz
Image lien 3
mas kukuruz

Deklaracija kukuruz MAS 582.D

Image lien
mas kukuruz
Image lien 2
mas kukuruz
Image lien 3
mas kukuruz
Image lien
mas kukuruz

Deklaracija kukuruz MAS 714.M

Image lien
mas kukuruz
Image lien 2
mas kukuruz
Image lien 3
mas kukuruz
Image lien
mas kukuruz
Image lien 2
mas kukuruz

Deklaracija kukuruz PELOTA

Image lien
mas kukuruz

Deklaracija MAS 56.A

Image lien
mas kukuruz
Image lien 2
mas kukuruz
Image lien 3
mas kukuruz
Image lien
mas kukuruz
Image lien 2
mas kukuruz
Image lien 3
mas kukuruz
Image lien
mas kukuruz
Image lien 2
mas kukuruz
Image lien 3
mas kukuruz

FREEMAN

Image lien
mas kukuruz

Deklaracija MAS 70.F

Image lien
mas kukuruz
Image lien 2
mas kukuruz
Image lien 3
mas kukuruz
Image lien
mas kukuruz
Image lien 2
mas kukuruz
Image lien 3
mas kukuruz

Deklaracija suncokreta MAS 81.K

Image lien
MAS SUNCOKRET

MAS 85.SU

Image lien
MAS SUNCOKRET
Image lien 2
MAS SUNCOKRET
Image lien 3
MAS SUNCOKRET
Image lien
MAS SUNCOKRET
Image lien 2
MAS SUNCOKRET
Image lien 3
MAS SUNCOKRET

MAS 89.HOCL

Image lien
MAS SUNCOKRET

MAS 80.IR

Image lien
MAS SUNCOKRET
Image lien 2
MAS SUNCOKRET

MAS 83.SU

Image lien
MAS SUNCOKRET

MAS 92.CP

Image lien
MAS SUNCOKRET

MAS 920.CP

Image lien
MAS SUNCOKRET

MAS 98.K

Image lien
MAS SUNCOKRET
Image lien 2
MAS SUNCOKRET
Image lien 3
MAS SUNCOKRET
Image lien
MAS SUNCOKRET