Naše kolege

Frederic Moulin
Generalni menadžer

Žarko Ćorović
Direktor trgovine i logistike

Mob:
+381 64 82 71 805

Dane Cvjetićanin
Senior trgovac

Mob:
+381 65 33 11 132

Siniša Todorović
Direktor proizvodnje i prodaje semena

Mob:
+381 64 82 71 824

Radivoj Milivojević
Logistika

Mob:
+381 64 80 44 680

Siniša Bogosavljev
Tehničko-komercijalni savetnik za Severni Banat

Mob:
+381 64 80 44 131

Aleksandar Marjanović
Tehničko-komercijalni savetnik za Zapadnu i Južnu Bačku

Mob:
+381 64 80 44 132

Dušan Cuca
Tehničko-komercijalni savetnik za Severnu Bačku

Mob:
+381 64 80 44 133

Dragan Lekić
Tehničko-komercijalni savetnik za Južni Banat

Mob:
+381 64 65 77 087

Rade Radaković
Tehničko-komercijalni savetnik za Srem i Mačvu

Mob:
+381 64 65 77 090

Ana Marija Petrak
Menadžer za inovacije u poljoprivredi

Mob:
+381 64 80 44 134

Aleksandra Ćeranić
Marketing menadžer

Mob:
+381 64 80 44 130